Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta uczestniczy od kilku lat w polsko-czeskich projektach realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Lubrzy. Samo jednak nie realizowało takiej inicjatywy. W wyniku przygotowań do realizacji projektu Integracja poprzez muzykę i taniec, a dokładniej warsztatów muzycznych dla polskiej i czeskiej orkiestry dętej, narodził się pomysł na nowy projekt - stworzenia Reprezentacyjnej Orkiestry Euroregionu Pradziad. Realizowany będzie on przez Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta we współpracy z czeskim partnerem projektu Sdružení přátel umění w Jeseniku. Projekt ma za zadanie mocniejszą integrację mieszkańców partnerskich gmin będących członkami orkiestr dętych poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo we wspólnych próbach i koncertach. Projekt pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad łączy w sobie następujące działania: zakup strojów (mundurów) dla nowo powstałego zespołu oraz organizację jeszcze w tym roku jednego koncertu w Białej, będzie to koncert nowego zespołu połączony z obchodami 20 -lecia istnienia Bialskiej Orkiestry Dętej. Podobny koncert zostanie również zorganizowany w Jeseniku.

Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami pogranicza polsko- czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem członków orkiestr dętych Jesenika i Białej, poprzez uczestnictwo w jednym zespole muzycznym. Celem bezpośrednim projektu jest przybliżenie mieszkańcom Euroregionu tradycji, historii i teraźniejszości działania tego typu zespołów. Zostanie to osiągnięte dzięki wspólnemu uczestnictwu w próbach i koncertach organizowanych po obu stronach granicy.