Szanowni Państwo!

Ruszyła kolejna edycja programu wspierającego organizacje pożytku publicznego, w tym roku procedura przekazywania 1% jest dokładnie jak rok temu Podatnik, który chce  przekazać 1% wybranej opp, w swoim rocznym zeznaniu  podatkowym wskazuje jedynie tę organizacje (w odpowiednim polu formularza wpisuje jej nazwę i numer KRS) i kwotę 1%. Organizację wybiera z listy, którą do końca roku opublikuje Ministerstwo Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. Pieniądze na konto organizacji przekaże urząd skarbowy. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji (oznacza to, że nie musi „wykładać” pieniędzy ze swojej kieszeni). Podatnik może przekazać 1% tylko dla jednej organizacji (nie ma już możliwości podzielenia kwoty 1%). Podatnik ma możliwość określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1% (nowe pole w zeznaniu, w którym ten cel należy wpisać). Jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały terenowe, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno konto wskazane przez organizacje.

Grono podatników, którzy mogą przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego to:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, stawki podatku .

Jedną z organizacji działających na terenie powiatu prudnickiego, posiadającą status organizacji pożytku publicznego jest Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta, która zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe tzn. na kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie muzycznym jak i propagowanie amatorskiego ruchu muzycznego.

Uwaga ważne !!!
Jeżeli zdecydujecie Państwo że warto nam przekazać te pieniądze prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce swojego formularza PIT następujących danych Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta nr KRS 0000253735