Zostały już tylko cztery dni głosowania popierającego nasz projekt "Duże koncerty w małych gminach".

 

 

Jeśli nie dotarli do Ciebie nasi wolontariusze i nie oddałeś jeszcze głosu w formie papierowej możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu, bez podawania numeru PESEL naszym wolontariuszom.

Wystarczy, że klikniesz w poniższy link: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ 

 

UWAGA! Głosować można tylko raz. Oddając równocześnie głos papierowy i online oba głosy stają się nieważne!! :( 

Wybierz powiat, nasz projekt subregionalny: "Duże koncerty w małych gminach"!! Możesz również poprzeć projekt powiatowy naszych przyjaciół: "Organizacja cyklu 9-ciu imprez integracyjnych na terenach wiejskich gminy Prudnik"

Dziękujemy za każdy oddany głos!!