Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta stara się o dofinansowania swojej działalności statutowej z różnych źródeł.