Fundacja Orlen przekazała Bialskiej Orkiestrze Dętej Darowiznę z Programu "Moje miejsce na Ziemi"
 
Projekt będzie polegał na stworzeniu szkółki muzycznej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej woj. opolskie. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w udostępnionych pomieszczeniach parafii w Białej pow. prudnicki. Planujemy prowadzić zajęcia od stycznia do czerwca 2021 dla ok. 10 dzieci w wieku 6-16 lat.Uczyć będą członkowie stowarzyszenia - muzycy z wykształcenia z uprawnieniami pedagogicznymi.