2021

Głównym rezultatem realizacji niniejszego zadania publicznego było stworzenie szkółki muzycznej,

prowadzonej społecznie przez członków stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta. Zakładamy, że w zajęciach będzie uczestniczyło  ok. 6-10 uczniów. Zaangażowanych w te działania będzie maksymalnie 2 instruktorów.

Mamy nadzieję , że proponowana przez nas szkółka pokaże młodym ludziom, że wspólne muzykowanie, przebywanie z rówieśnikami jest lepszą formą spędzania wolnego czasu niż komputer, tablet czy smartfon.

Planujemy, że ta inicjatywa się rozwinie i jako stowarzyszenie będziemy prowadzić te zajęcia przez wiele lat, a nasi absolwenci będą mieli hobby na całe życie.

Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży to jeden z głównych celów działalności naszego stowarzyszenia, będziemy starali się pozyskiwać środki na ten cel z różnych źródeł np. z 1% podatku

Na zadanie pozyskano kwotę: 5.500zł 

 


2020

Zadanie publiczne w dziedzinie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane w 2020 roku.

Utworzenie Szkółki muzycznej przez Bialską Orkiestrę Dętą jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców powiatu prudnickiego. Zajęcia zamierzamy prowadzić w Białej w pomieszczeniach będących w dyspozycji Bialskiej Orkiestry Dętej przy Parafii w Białej. Grupą docelową zadania będą dzieci w wieku 6-16 lat zamieszkujących w powiecie prudnickim. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą osobę, która wyrazi taką chęć. Nie wszyscy rodzice decydują się na wysłanie swoich dzieci do szkół muzycznych, z różnych przyczyn. Są to najczęściej:

  1. odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości w której taka szkoła działa. Jest to zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów.
  1. Częstotliwość zajęć, w szkole to 3-4 razy w tygodniu, u nas będzie to raz w tygodniu. Prawdopodobnie w sootę.

W chwili obecnej mamy deklarację ok. 6 rodziców o chęci skorzystania z naszej oferty. W przypadku trudności z realizacją zajęć stacjonarnych będą one realizowane online. Tym samym będziemy jedynym stowarzyszeniowym  oferentem edukacji kulturalnej w powiecie. Młodzi adepci naszej szkółki będą mieli możliwość muzykowania w prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie orkiestrze dętej, czy też innych orkiestrach funkcjonujących na terenie powiatu prudnickiego. Kształcenie w naszej szkółce będzie różniło się od zajęć proponowanych przez Państwowe Szkoły Muzyczne tym, że my postawimy na muzykowanie w zespołach, a nie jak jest w szkołach na zajęcia indywidualne.

W ramach niniejszego zadania na potrzeby szkółki zostaną zakupione  instrumenty muzyczne dla początkujących. Z tych instrumentów dzieci będą korzystały bezpłatnie. Promocja tego zadania zostanie zapewniona poprzez druk plakatów na których znajdzie się informacja o finansowaniu zadania przez samorząd powiatu prudnickiego, na wszystkich dokumentach związanych z prowadzeniem szkółki zostanie umieszczone logo powiatu i informacja o finansowaniu zadania. Zostaną też zamieszczone odpowiednie informacje w prasie lokalnej np. Tygodniku Prudnickim.

 

Wartość zadania to 12.000zł. Dotacja Powiatu Prudnickiego to 7.600zł