2021

 

"Akcja przeprowadzka"

Bezpośrednim efektem realizacji zadania publicznego był  zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń, w których działa Bialska Orkiestra Dęta. Będą to elementy zestawu nagłośnieniowego. Jesteśmy organizacją bardzo aktywną, niestety sytuacja w jakiej się znaleźliśmy spowodowała duże utrudnienia w bieżącym działaniu naszej organizacji.

Jesteśmy przekonani, że zakupione w ramach tego zadania wyposażenie spowoduje dalszy rozwój naszej organizacji. Pozwoli na szybkie i sprawne podejmowanie nowych pomysłów.

Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy dwie aktywne kolumny nagłośnieniowe, mikser, statywy, i mikrofony bezprzewodowe wraz z niezbędnym okablowaniem.

Pozyskana kwota to: 7.000zł

 
 

„Wszystko gra”

Głównym celem projektu jest praca nad integracją Polaków i Czechów, nawiązywanie nowych przyjaźni oraz

zacieśnianie tych już nawiązanych, prezentacja i promocja twórczości Orkiestry Reprezentacyjnej Euroregionu Pradziad - jej osiągnięć i poziomu artystycznego.

Orkiestra planuje stworzenie programu (repertuaru), w którym będzie prezentowany dorobek artystyczny kompozytorów wywodzących się z terenu Euroregionu Pradziad - kompozytorów którzy tworzyli historię orkiestr dętych na pograniczu jak i tych współczesnych. Ważnym celem jest też możliwość integracji muzyków ze strony czeskiej i polskiej oraz poznawanie nowych muzyków. Projekt zakłada przygotowanie trzech koncertów plenerowych i warsztatów dla polskich i czeskich muzyków. Wykonawcami koncertów będą muzycy grających na instrumentach dętych, którzy na co dzień muzykują w zespołach przygranicznych. Dwa koncerty zostaną zorganizowane na terenie województwa opolskiego i jeden na terenie okręgu jesenickiego. Nasze stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem członków orkiestr dętych i prowadzi dwie takie orkiestry oraz szkółkę muzyczną.

Na realizację niniejszego projektu pozyskaliśmy środki z EFRR w ramach mikroprojektów z Euroregionu Pradziad. Część działań projektu zostało już zrealizowanych, dlatego staramy się o wsparcie tylko do organizacji koncertów. W sytuacji epidemicznej. a tym samym zakazie prowadzenia działalności kulturalnej przychody naszego stowarzyszenia spadły do zera. Wsparcie w postaci dofinansowania do wkładu własnego będzie dla nas bardzo dużą pomocą.

Na pokrycie kosztów w postaci wkładu własnego pozyskaliśmy kwotę 1856zł

 

„Fabryka muzykantów”

Utworzenie i prowadzenie Szkółki muzycznej przez Bialską Orkiestrę Dętą jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców powiatów: prudnickiego, krapkowickiego, nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.  To główny cel tego zadania publicznego .

Zajęcia były  prowadzone w Białej w pomieszczeniach będących siedzibą naszego stowarzyszenia. Są to pomieszczenia przy parafii NMP w Białej oraz w innych miejscach na terenie powiatu krapkowickiego, nyskiego czy kędzierzyńsko-kozielskiego. Grupą docelową zadania są dzieci w wieku 6-16 lat z wymienionych wcześniej powiatów, ale nie tylko. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą osobę, która wyrazi taką chęć. Nie wszyscy rodzice decydują się na wysłanie swoich dzieci do szkół muzycznych, z różnych przyczyn. Są to najczęściej:

  1. odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości w której taka szkoła działa. Jest to zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów.
  1. Częstotliwość zajęć, w szkole to 3-4 razy w tygodniu, u nas będzie to raz w tygodniu. prawdopodobnie w sobotę. W chwili obecnej mamy deklarację ok. 10 rodziców o chęci skorzystania z naszej oferty.

Młodzi adepci naszej szkółki będą mieli możliwość muzykowania w prowadzonej przez nasze stowarzyszenie Bialskiej Orkiestrze Dętej, czy też innych orkiestrach funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Kształcenie w naszej szkółce będzie różniło się od zajęć proponowanych przez Państwowe Szkoły Muzyczne tym, że my postawimy na muzykowanie w zespołach, a nie jak jest w szkołach na zajęcia indywidualne.

Rozwinięciem działań szkółki będzie organizacja dwóch wyjazdów edukacyjnych do opolskich instytucji artystycznych np Filharmonia czy Teatr Lalki. W ramach tego zadania publicznego zapewnimy uczestnikom zajęć i ich najbliższym rodzinom - rodzicom i rodzeństwu bilety. Dojazd zorganizują sami rodzice własnymi samochodami. Promocja tego zadania zostanie zapewniona poprzez druk plakatów na których znajdzie się informacja o finansowaniu zadania przez samorząd województwa opolskiego, na wszystkich dokumentach związanych z prowadzeniem szkółki zostanie umieszczone logo województwa i informacja o finansowaniu zadania. Zostaną też zamieszczone odpowiednie informacje w prasie lokalnej np. Tygodnik Prudnicki.

Pozyskana kwota to 9.000zł całkowity koszt zadania 12.000zł

 


 

2020

 
 
Zadanie publiczne realizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizowane w roku 2020 z programu: Realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego ma na celu utworzenie Szkółki muzycznej przez Bialską Orkiestrę Dętą jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców powiatów: prudnickiego, krapkowickiego, nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Zajęcia zamierzamy
prowadzić w Białej w pomieszczeniach będących siedzibą naszego stowarzyszenia. Są to pomieszczenia przy parafii NMP w Białej oraz w innych miejscach na terenie powiatu krapkowickiego, nyskiego czy kędzierzyńsko-kozielskiego.Grupą docelową zadania będą dzieci w wieku 6-16 lat z wymienionych wcześniej powiatów, ale nie tylko. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą osobę, która wyrazi taką chęć. Nie wszyscy rodzice decydują się na wysłanie swoich dzieci do szkół muzycznych, z różnych przyczyn. Są to najczęściej:
1. odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości w której taka szkoła działa. Jest to zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów.
2. Częstotliwość zajęć, w szkole to 3-4 razy w tygodniu, u nas będzie to raz w tygodniu. Prawdopodobnie w sobotę.
 
W chwili obecnej mamy deklarację ok. 10 rodziców o chęci skorzystania z naszej oferty. Mamy również deklarację dyrektorów domów kultury np w Gminie Walce, że udostępnią nam bezpłatnie pomieszczenia na tego typu działalność. Tym samym będziemy uzupełnieniem ich oferty edukacji kulturalnej. Młodzi adepci naszej szkółki będą mieli możliwość muzykowania w prowadzonej przez nasze stowarzyszenie Bialskiej Orkiestrze Dętej, czy też innych orkiestrach funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Kształcenie w naszej szkółce będzie różniło się od zajęć proponowanych przez Państwowe Szkoły Muzyczne tym, że my postawimy na muzykowanie w zespołach, a nie jak jest w szkołach na zajęcia indywidualne.
W ramach niniejszego zadania na potrzeby szkółki zostaną zakupione 3 instrumenty muzyczne dla początkujących. Z tych instrumentów dzieci będą korzystały bezpłatnie. Promocja tego zadania zostanie zapewniona poprzez druk plakatów na których znajdzie się informacja o finansowaniu zadania przez samorząd województwa opolskiego, na wszystkich dokumentach związanych z prowadzeniem szkółki zostanie umieszczone logo województwa i informacja o finansowaniu zadania. Zostaną też zamieszczone odpowiednie informacje w prasie lokalnej np. Tygodnik Prudnicki, Tygodnik Krapkowicki, NTO.
 
Wartość zadania 10.000zł wysokość dofinansowania to 10.000zł