Zadanie publiczne realizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizowane w roku 2020 z programu: Realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego ma na celu utworzenie Szkółki muzycznej przez Bialską Orkiestrę Dętą jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców powiatów: prudnickiego, krapkowickiego, nyskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego. Zajęcia zamierzamy
prowadzić w Białej w pomieszczeniach będących siedzibą naszego stowarzyszenia. Są to pomieszczenia przy parafii NMP w Białej oraz w innych miejscach na terenie powiatu krapkowickiego, nyskiego czy kędzierzyńsko-kozielskiego.Grupą docelową zadania będą dzieci w wieku 6-16 lat z wymienionych wcześniej powiatów, ale nie tylko. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą osobę, która wyrazi taką chęć. Nie wszyscy rodzice decydują się na wysłanie swoich dzieci do szkół muzycznych, z różnych przyczyn. Są to najczęściej:
1. odległość od miejsca zamieszkania do miejscowości w której taka szkoła działa. Jest to zazwyczaj kilkadziesiąt kilometrów.
2. Częstotliwość zajęć, w szkole to 3-4 razy w tygodniu, u nas będzie to raz w tygodniu. Prawdopodobnie w sobotę.
 
W chwili obecnej mamy deklarację ok. 10 rodziców o chęci skorzystania z naszej oferty. Mamy również deklarację dyrektorów domów kultury np w Gminie Walce, że udostępnią nam bezpłatnie pomieszczenia na tego typu działalność. Tym samym będziemy uzupełnieniem ich oferty edukacji kulturalnej. Młodzi adepci naszej szkółki będą mieli możliwość muzykowania w prowadzonej przez nasze stowarzyszenie Bialskiej Orkiestrze Dętej, czy też innych orkiestrach funkcjonujących na terenie województwa opolskiego. Kształcenie w naszej szkółce będzie różniło się od zajęć proponowanych przez Państwowe Szkoły Muzyczne tym, że my postawimy na muzykowanie w zespołach, a nie jak jest w szkołach na zajęcia indywidualne.
W ramach niniejszego zadania na potrzeby szkółki zostaną zakupione 3 instrumenty muzyczne dla początkujących. Z tych instrumentów dzieci będą korzystały bezpłatnie. Promocja tego zadania zostanie zapewniona poprzez druk plakatów na których znajdzie się informacja o finansowaniu zadania przez samorząd województwa opolskiego, na wszystkich dokumentach związanych z prowadzeniem szkółki zostanie umieszczone logo województwa i informacja o finansowaniu zadania. Zostaną też zamieszczone odpowiednie informacje w prasie lokalnej np. Tygodnik Prudnicki, Tygodnik Krapkowicki, NTO.
 
Wartość zadania 10.000zł wysokość dofinansowania to 10.000zł