Wkład własny projektu "Wszystko gra" jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.