Stowarzyszenie „ Bialska Orkiestra Dęta „ z siedzibą w Białej, ul. Prudnicka 35 rozpoczęło działalność 01.04.2006 r. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000253735.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem działania Stowarzyszenia Bialskiej Orkiestry Dętej jest przede wszystkim propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej, popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych i młodzieży, podnoszenie poziomu artystycznego członków stowarzyszenia w ramach amatorskiego ruchu instrumentalnego