Już za nieco ponad miesiąc kolejny koncert w Czechach, w Jeseniku w ramach projektu "Wszystko gra", który jest współfinansowany ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

 

Wkład własny projektu "Wszystko gra" jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.