Nasza orkiestra otrzymała dotację na działalność zespołu na rok 2023. Dziękujemy bardzo Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim (www.skgd.pl).