Finansowanie MSWiA
04.09.2017.
 
Zespół
Blasorchester Zulz / Bialska Orkiestra Dęta
działający przy DFK Biała

otrzymał w roku 2017 dofinansowanie działalności z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu
"Wsparcie działalności zespołów artystycznych Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w roku 2017"
 
 

 

 
Zmieniony ( 04.09.2017. )