Skład Zarządu Stowarzyszenia

              Bialska Orkiestra Dęta• Mirosław Lasar – Prezes Zarządu


Ryszard Lemko – Wiceprezes Zarządu


Rafał Magosz – Członek Zarządu - Skarbnik