Skład Zarządu Stowarzyszenia

              Bialska Orkiestra Dęta• Mirosław Lasar – Prezes Zarządu


Andrzej Weinkopf – Wiceprezes Zarządu


Olaf Scholz – Członek Zarządu - Skarbnik